Syns psykisk sjukdom i cellerna?

I en första preliminär studie har forskare jämfört mängden fritt mitokondrie-DNA i blodprov från personer som gjort suicidförsök med en grupp deprimerade som inte gjort suicidförsök – och de såg tydliga skillnader. Det är intressanta resultat som, om de håller, skulle kunna användas för att identifiera patienter med ökad suicidrisk