Stanna eller gå – när är det dags för pension?

Delegationen för senior arbetskraft har av regeringen fått i uppdrag att hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens, så att de som vill och kan ska kunna fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Kerstin Nilsson, forskare i folkhälsovetenskap, har precis slutfört en underlagsrapport.