Spelberoende går att förebygga

En nyligen genomförd studie visade att det är 15 gånger förhöjd risk att dö i självmord bland dem som någon gång fått diagnosen spelberoende, jämfört med befolkningen i övrigt. Detta är ett oerhört viktigt resultat menar Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö.