Samband mellan selenbrist och försämrad prognos vid hjärtsvikt

Runt 250 000 personer i Sverige lider av folksjukdomen hjärtsvikt. Nu visar en epidemiologisk studie att det finns ett samband mellan selenbrist och en ökad risk för återinläggning på sjukhus, eller för tidig död, för hjärtsviktspatienter.