PODD: Forskning om gott åldrande

Vilka riskfaktorer förklarar varför vi insjuknar i olika sjukdomar när vi åldras? Åldras en del snabbare än andra? Och vad påverkar ens upplevelse av livskvalitet? I dagens podd träffar vi Sölve Elmståhl, överläkare och geriatriker på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. Han ansvarar för befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne.