Paraidrottare – dubbel kamp mot skador och sjukdomar

Parasporten växer sig allt starkare världen över. Men bakom det Paralympics vi ser från tv-sofforna finns större utmaningar än de rent resultatmässiga. En ny avhandling från Lunds universitet visar hur paraidrottare både löper risk att skadas av den hårda träningen i sig och att drabbas av skador och sjukdomar på grund av funktionsnedsättningen.