Nytt behandlingsmål vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte längre klarar av att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Symtomen kan vara diffusa, men de vanligaste är trötthet, andfåddhet och bensvullnad, som till stor del beror på vätskeansamling i kroppen. Nu har forskare utvecklat en ny behandlingsstrategi som bättre kan anpassa den vätskedrivande behandlingen till individen än dagens metoder.