Nya rön om hälsosam kost och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

Vetenskaplig evidens kring kostråd och hälsa varierar. För att undersöka sambandet mellan kost och sjukdom studerade forskare kostens mindre beståndsdelar. Genom att mäta metaboliter i blodet går det att hitta samband mellan vissa molekyler och en hälsosam kost.