Låg risk för missbildningar hos barn till fäder behandlade för testikelcancer

I en ny registerstudie från Lunds universitet har forskarna studerat barn till fäder behandlade för testikelcancer. Resultaten i studien visar att själva cancerbehandlingen inte medför en ökad risk att få barn med missbildningar.