Konfliktsituation när läkaren själv blir patient

Ett möte med en svårt sjuk cancerpatient, en läkare i 30-årsåldern, berörde för några år sedan dåvarande läkarstudenten Jonatan Wistrand starkt. Den 29 november disputerar han vid Lunds universitet med avhandlingen ”Läkaren som patient – dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal”.