Komplex smärta vid höftoperation kräver individuell lindring

Höftledsoperationer är vanliga och sker idag nästan enligt en löpande band-princip. Men i detta missas ofta det individuella behovet av smärtlindring. Ny avhandling visar att brist på individuellt anpassad smärtlindring riskerar att orsaka onödigt lidande.