Ketamin – ett behandlingsalternativ?

Ketamin, ett narkosmedel, har även en antidepressiv verkan. Preliminära resultat antyder att ketamin, jämfört med traditionella SSRI-läkemedel, kan ge en mycket snabbare symtomlindring – redan efter några timmar jämfört med veckor. Det tycks även fungera för patienter som inte blir hjälpta av SSRI-preparat. Så finns det någon hake?