Ingen universallösning för tandimplantat

Det finns ingen universallösning vid insättning av implantat i munnen. Teknologi och metod måste anpassas till situationen och patientens behov. Det menar forskaren och tandläkaren Rainde Rezende som manar sina kollegor att ha en kritisk ingång till den stora marknaden för implantat.