Infektionssensorer i förband kan bli verklighet

Tråd- och batterilösa sensorer i sårförband som tidigt kan upptäckta sårinfektioner förväntas minska såväl mänskligt lidande som vårdkostnader. Forskare vid Malmö universitet ska i ett nytt projekt försöka förverkliga idén om en enkel metod att övervaka sår i hemmet.