Fråga alltid om det förekommer våld hemma

Fråga alltid, inte bara vid misstanke. Forskaren Karin Örmon anser att vårdpersonal måste våga fråga om patienten har varit eller är utsatt för våld av någon närstående.