FÖRELÄSNING: Långvarig smärta

Föreläsning som tar upp bakgrund, orsaker, behandling, forskning, fysiologiska och psykologiska samband till långvarig smärta. Samt om hur det är att leva med långvarig smärta.