FÖRELÄSNING 17 september om Myastenia gravis

Tisdagen 17 september anordnar Neuroförbundet Lundabygden tillsammans med Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus en kvällsföreläsning om Myastenia gravis – en autoimmun neuromuskulär sjukdom.