FILMAD FÖRELÄSNING: Har jag haft ett epileptiskt anfall?

Vad är epilepsi och hur yttrar det sig? Christine Ekdahl Clementson, forskare och läkare, håller en populärvetenskaplig föreläsning.