Digitalt hjälpmedel halverar antalet vårddygn för hjärtsviktspatienter

Patienter med kronisk hjärtsvikt är ofta inlagda på sjukhus. Men genom att använda en läsplatta med ett särskilt program i hemmet kan antalet vårddygn minskas med drygt 50 procent.