Demens påverkar munhälsan

Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för munhälsa. En ny avhandling pekar på ett tydligt samband.