Avlidna i överdoser oftast kända av myndigheterna

En stor del av dem som avlidit av opioidförgiftning hade kontakt med vårdgivande myndigheter under sitt sista år i livet. Ny forskning vid Malmö universitet visar att myndigheterna hade flera tillfällen att nå personer i riskzonen och stora möjligheter att ingripa, men att de insatser som getts inte varit tillräckliga.