Anhöriga lider i det tysta

När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkas också nära anhöriga som tar på sig rollen att vara ett stöd för den sjuke. Man brukar tala om ”de som står i bakgrunden och lider i det tysta”. Hur tungt lass får anhöriga egentligen dra?