Äldre har svårare att utrymma vid bränder

Att vara äldre, 85+, och dessutom rökare innebär en kraftigt förhöjd risk att omkomma i en brand, jämfört med befolkningen i övrigt. Vad går att göra och vilka insatser är effektiva för att förebygga dessa dödliga bränder?