Tema: Närstående

När en person drabbas av psykisk ohälsa, cancer eller demens påverkas också nära anhöriga. Hur förklarar man för barnen? Finns det stöd att få? Hur är det att ha ett sjukt syskon eller att vara […]